forbot
+38 (062) 622-67-85
  • Kompaniya Legion-Energo, OOO
Quầy trưng bày
Bộ nối dây truyền điện
Bộ nối dây truyền điện
 Kẹp kéo căng
 Kẹp kéo căng
Vật cách điện
Vật cách điện
Vật cách điện
Vật cách điện
Vật cách điện
Vật cách điện
Bộ nối dây truyền điện
Bộ nối dây truyền điện
Bộ nối dây truyền điện
Bộ nối dây truyền điện
Bộ nối dây truyền điện
Bộ nối dây truyền điện
Bộ thiết bị tiếp xúc mạng điện dùng cho ngành đường sắt điện khí hóa
Bộ thiết bị tiếp xúc mạng điện dùng cho ngành đường sắt điện khí hóa
Bộ nối dây truyền điện
Bộ nối dây truyền điện
 Kẹp kéo căng
 Kẹp kéo căng
Vật cách điện
Vật cách điện
Vật cách điện
Vật cách điện
Vật cách điện
Vật cách điện
Bộ nối dây truyền điện
Bộ nối dây truyền điện
Bộ nối dây truyền điện
Bộ nối dây truyền điện
Bộ nối dây truyền điện
Bộ nối dây truyền điện
Bộ thiết bị tiếp xúc mạng điện dùng cho ngành đường sắt điện khí hóa
Bộ thiết bị tiếp xúc mạng điện dùng cho ngành đường sắt điện khí hóa
HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ
Mạng tiếp xúc và đường dây trên không của đường sắt điện khí hóa
Đang có sẵn 
Nhóm: Mạng tiếp xúc và đường dây trên không của đường sắt điện khí hóa
Mạng tiếp xúc và đường dây trên không của đường sắt điện khí hóa
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
100 UAH
Wholesale: 50 UAH từ 10 c
Nhóm: Mạng tiếp xúc và đường dây trên không của đường sắt điện khí hóa
Bộ nối dây truyền điện
Đang có sẵn 
1.50 UAH
Nhóm: Bộ nối dây truyền điện
Đang có sẵn 
Các khâu kết nối và chuyển tiếp
Đang có sẵn 
Nhóm: Các khâu kết nối và chuyển tiếp
Bộ khống chế điện áp
Đang có sẵn 
Nhóm: Bộ khống chế điện áp
Dây kim loại
Đang có sẵn 
6 UAH
Nhóm: Dây kim loại
 Đường dây dẫn điện trên không
Đang có sẵn 
Nhóm:  Đường dây dẫn điện trên không
Điện năng
Đang có sẵn 
Nhóm: Điện năng
Bộ nối điện dùng trong công nghiệp
Đang có sẵn 
Nhóm: Bộ nối điện dùng trong công nghiệp
Bộ chia, phân phối
Đang có sẵn 
Nhóm: Bộ chia, phân phối
 Đường dây dẫn điện trên không
Đang có sẵn 
Nhóm:  Đường dây dẫn điện trên không
Liên hệ

Địa chỉ

Ukraina,  Donetsk region,  Slavjansk,  st. Dybenko, 2-A

Thủ trưởng

Gusak Igor Vasilevich

Điện thoại của doanh nghiệp

Ban Giám đốc
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
Phòng Tiếp thị
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!

Mô tả

Toàn bộ số sản phẩm và dịch vụ của công ty Kompaniya Legion-Energo, OOO. Tất cả thông tin về Kompaniya Legion-Energo, OOO tại Slavjansk (Ukraina).